paluk

Tragédia és filozófia

"Minerva baglya csak a szürkület beálltával kezdi röptét."

A jogfilozófia előszavában Hegel megjegyezte: miként Minerva baglya is akkor száll fel, amikor már beállt az éj, a filozófia is a történelem végével borul virágba. Ezért és így képes megérteni a történelmet. Mert az mindig a vége felől érthető meg. A végpont egyszersmind a rekonstrukció, az egész megértésének a kiindulópontja is. A mi korunk, vallotta meggyőződéssel Hegel a történelem betetőződése, vége. Ezért képes rekonstruálni, megérteni a filozófia a történelmet, beleértve a saját történetét is.

A világot műalkotássá változtató wagneri alapelvvel, amely a zeneszerzőnek a giccshez és a formális túlzásokhoz való vonzódásán alapult, Syberberg egy képekből, szövegekből, zenéből és történelmi eseményekből szőtt sűrű idézetművet állított szembe. Játékot űzött azzal a mitikus jelrendszerrel, amely a hamis Wagner-kultuszt vette körül, hogy Wagner nevét megtisztítsa a nemzetiszocialista szennyeződéstől.

Filozófiatörténet

„A filozófia tulajdonképpen honvágy,az a vágy, hogy mindenütt otthon legyünk”

Preszókratikus filozófusok

A világ természetének leírására tett első racionális kísérletek Ióniában történtek. Az anyagi jólét és a más kultúrákkal - pl. a szárazföldön Szardeisszel, a tengeren pedig Pontosszal és Egyiptommal - való kapcsolat különleges lehetősége társult itt, legalábbis egy ideig, a Homérosz korából eredő erős kulturális és irodalmi hagyománnyal. Milétosz egyetlen évszázad leforgása alatt adta a világnak Thalészt, Anaximandroszt és Anaximenészt. Mindhármuk gondolkodását egy egyedüli, ősi anyagi elem feltételezése határozta meg, melynek elkülönítése a legfontosabb lépése a valóságról alkotott minden rendszeres leírásnak.

Már csak egy Isten menthet meg bennünket

SPIEGEL: Heidegger Professzor úr, számtalanszor megállapítottuk, hogy az Ön filozófiai művét valamelyest beárnyékolják életének azon nem túl hosszú ideig tartó eseményei, amelyek soha nem kerültek tisztázásra.
HEIDEGGER: 1933-ra gondol?

Olvasd tovább

kapcsolat

email

palukhu@palukhu

Follow us